leren in het E-landschap...
image1 image2 image3 image3

Een dementerende overheid?


 

Deze pakkende titel heb ik niet zelf bedacht, maar is de titel van een rapport van de de erfgoedinspectie deze hebben onderzoek gedaan naar de 'state of the art' van het beheer van digitale verantwoordings-informatie bij de centrale overheid. De bevindingen zijn vervat in het rapport 'Een dementerende overheid?

Als u nog een WordPerfect document bezit, gemaakt op een DOS machine en bewaard op een 5” floppy disk dan is dit document zonder speciale truc's al volledig onleesbaar. Of het centrale-lokale- provinciale overheid, kadaster, waterstaat etc. alle hebben te maken met document-vervaardiging, -beveiliging, distributie en archivering. Laten we alle wettelijke eisen nog maar even buiten beschouwing. Op zich een onderwerp ver buiten mijn vijver, ware het niet dat ik al vanaf het eerste bestaan van het PDF formaat 'inmiddels ook al weer een twintig tal jaren' met PDF en PDF standaardisatie in de weer ben geweest. In mijn wereld betrof dit meestal de PDF/X 'ISO 15930 standaard', de aanlever-standaard voor drukwerk. Dus PDF/A 'Portable Document Format Archivable', ook bekend als ISO 19005-1 is geen kolossale overstap. Buiten PDF is er nog het ODF formaat. Doel van het PDF/A 'Archief' formaat is dat overheden de plicht hebben hun documenten na 20 jaar en in sommige gevallen wel na 100 jaar nog beschikbaar te hebben, dit stelt eisen aan openheid en toegankelijkheid van het document, zelfs als de software leverancier al decennia geleden is gestopt met te bestaan, dan moet een document nog toegankelijk zijn. Nu is de PDF/A niet een document om in te werken, eigenlijk is het slechts een container die er voor zorgt dat het document in zijn specifieke vormgeving te tonen en te printen is. Voor het maken van nieuwe documenten in bijvoorbeeld een tekstverwerker zijn er geëigende documentformaten.Bijvoorbeeld de OpenDocument-indeling (ODF), Open Document Format for Office Applications, is een open standaard voor het bewaren en/of uitwisselen van tekstbestanden, rekenbladen, grafieken en presentaties. De OpenDocument-standaard werd ontwikkeld door het OASIS-consortium, vanuit de XML-gebaseerde bestandsindeling van onder meer OpenOffice en LibreOffice. OpenDocument is sinds 11 november 2006 een officieel door de ISO gepubliceerde standaard ISO 26300:2007.

Nu werken vele overheden met Microsoft Office en de .doc, .xls en .ppt formaten waren en zijn proprietary ofwel binair en niet toegankelijk voor andere software ontwikkelaars. Gedwongen door de eisen van overheden is Microsoft ook met XML gebaseerde varianten gekomen in de nieuwste versie office wordt gewerkt met .docx .xlsx en .pptx

Deze door Microsoft bedachte variant wordt ook Office Open XML (OOXML) genoemd, OOXML is een open bestandsformaat voor Office-documenten. De standaard werd ontwikkeld door Ecma International en ISO/IEC en is gebaseerd op een formaat dat door Microsoft werd ontwikkeld voor Office 12 en tijdens die ontwikkeling is overgedragen aan Ecma. Ecma heeft het formaat vervolgens gestandaardiseerd en bij ISO/IEC ingediend. ISO/IEC heeft het formaat vervolgens gestandaardiseerd als ISO/IEC 29500:2008.

Voor de liefhebbers een timeline van de open document formaten, op een blog van een fervent OOXML tegenstander.

2023  Hans Huijsing Blog  
DMC Firewall is a Joomla Security extension!